خبر خبر

بازديد مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما از فرودگاه شهداي لامرد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه شهداي لامرد، حاجي بيگي مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بازديد دوره اي که از اداره آتش نشاني و هدايت زميني فرودگاه شهداي لامرد داشت، بر لزوم حفظ و نگه داري و ترميم ماشين آلات و ادوات آتش نشاني در شرايط مطلوب، جهت رويارويي کارآمد در زمان سوانح و حوادث تاکيد کرد.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه شهدای لامرد، حاجی بیگی مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید دوره ای که از اداره آتش نشانی و هدایت زمینی فرودگاه شهدای لامرد داشت، بر لزوم حفظ و نگه داری و ترمیم ماشین آلات و ادوات آتش نشانی در شرایط مطلوب، جهت رویارویی کارآمد در زمان سوانح و حوادث تاکید کرد.
در ادامه حاجی بیگی به اتفاق سعيد شهباز رئيس اداره پيشگيري و بررسي سوانح اداره كل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما طی نشستی کاری که در فضایی صمیمانه برگزار شد، با پرسنل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما فرودگاه شهدای لامرد به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد