خبر خبر

تغيير نام فرودگاه لامرد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه لامرد با ابلاغ مشاور اجرايي مديرعامل شرکت فرودگاه هاو ناوبري هوايي ايران فرودگاه بين المللي لامرد به نام شهدا مزين گرديد.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه لامرد با ابلاغ مشاور اجرايي مديرعامل شرکت فرودگاه هاو ناوبري هوايي ايران فرودگاه بين المللي لامرد به نام شهدا مزين گرديد و نام فرودگاه به "فرودگاه بين المللي شهداي لامرد" تغيير کرد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد