خبر خبر

ورود اولين پرواز مسير دوحا-لامرد
مدير فرودگاه لامرد با اشاره به افزايش تعداد پروازها گفت: نخستين پرواز دوحا-لامرد-دوحا از امروز هفدهم بهمن ماه، توسط شرکت هواپيمايي ايران اير انجام شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد