خبر خبر

جابجايي بيش از سه ميليون و 700هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور در مرداد 98
معاونت برنامه‎ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران از جابه جايي سه ميليون و 759 هزار و 719 مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران طي مرداد ماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، حمیدرضا سیدی گفت: فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در مرداد 98، با انجام 31 هزار و 335 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 33 میلیون و 82 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: بر همين اساس در مرداد 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 448  فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی بیش از یک میلیون و 222هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 7007 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از یک میلیون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه شیراز با 2623 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از 264 هزار در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

سیدی با بیا اینکه در میان فرودگاه های تحت مالکیت شرکت، فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون کیلوگرم بار در رتبه نخست ارسال و جابه جایی بار قرار دارد، ادامه داد: فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بيش از هشت میلیون و 629 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با ارسال و پذيرش بیش از دو میلیون و 900 هزار در رتبه‎ بعدی است.

به گفته ی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طبق آمار،  سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای مرداد 98، نشست و برخاست  28 هزار و 855 فروند نشست و برخاست هواپیماست كه طی آن بیش از سه میلیون و397 هزار مسافر و بیش از 26 میلیون كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

سیدی همچنین با اشاره به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است و از این جهت علاوه بر رتبه نخست در کل پروازها، رتبه نخست در پروازهای داخلی را نیز دارد گفت: پس از مهرآباد، آن فرودگاه مشهد با 5746 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از 820 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از شش میلیون و 700 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2229 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از 215هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک میلیون و 600 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

وی اظهار داشت: همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی مرداد 98، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 2480 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از 362هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزديك به هفت میلیون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در پایان به تشریح آمار پروازهای خارجی پرداخت و گفت: در اين بخش فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 1261 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 211 هزار  مسافر و ارسال و پذيرش بیش از سه ميليون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با 394 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 49 هزار مسافر و جابه جایی بیش از یک میلیون و 200 هزار کیلوگرم بار در رتبه دوم و فرودگاه اصفهان با 234 نشست و برخاست، جابجایی 29 هزار و 665 نفر مسافر و ارسال و پذیرش 670 هزار و 228 کیلوگرم بار رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد