خبر خبر

جلسه کنترل پروژه ترمينال پروازي جديد فرودگاه لامرد
با حضور ناظران و کارشناسان شرکت فرودگاه ها بهمراه مديران عامل گروه مهندسين مشاور و پيمانکار پروژه در محل فرودگاه لامرد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه در این جلسه پرویز میری مدیر فرودگاه، ضمن بر شماری اهمیت شهرستان از لحاظ ساخت و سازهای صنعتی و روند توسعه ای رو به جلو لامرد اظهار کرد در منطقه ای که بطور مرتب از سوی مقامات ارشد شهرستان و استان و بخصوص استاندار محترم، فرماندار و نماینده محترم پروژه های در دست ساخت   پایش و پیگیری می شود نشان از اهمیت مردم منطقه، توجه دولت به این نقطه از کشور و جلب رضایت مردم منطقه دارد و در این رابطه شرکت فرودگاه ها نیز علیرغم کمبودها، اعتبار لازم را برای اتمام این پروژه در نظر گرفته است.لذا همگی باید با اتحاد و هماهنگی کامل تلاش کنند تا این پروژه به سرعت به سرانجام و به نتیجه رسد

در ادامه کلیه مسائل، نقشه ها و برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد