خبر خبر

جلسه ملاقات عمومي و ديدار کارکنان فرودگاه لامرد با مديريت
به گزارش روابط عمومي فرودگاه لامرد،جلسه اي بمنظور بررسي مسائل فرودگاهي، مشکلات، نقطه نظرات و پيشنهادات کارکنان جهت ايجاد تحول، تغيير در نگرش جهت پيشبرد درديدگاه ها، کار و ايجاد انگيزه و نشاط جلسه اي با حضور کليه کارکنان فرودگاه لامرد با مديريت برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومی فرودگاه لامرد،جلسه ای بمنظور بررسی مسائل فرودگاهی، مشکلات، نقطه نظرات و پیشنهادات کارکنان جهت ایجاد تحول، تغییر در نگرش جهت پیشبرد دردیدگاه ها، کار و ایجاد انگیزه و نشاط جلسه ای با حضور کلیه کارکنان فرودگاه لامرد با مدیریت برگزار گردید که از جمله نکات قابل توجه این جلسه  می توان استقبال کارکنان از مسائل مطرح شده عنوان کرد.
مسائلی همچون شناسنامه آموزشی فرودگاه ، کار تیمی ، تحول در نگرش،  همکاری و همدلی اشاره کرد. در ادامه از کلیه همکارانی که از زمان مستقل شدن فرودگاه بدلیل کمبود نیرو بصورت چند پیشگی فعالیت داشته اند نیز تقدیر گردید.
در پایان نماز جماعت با حضور کلیه کارکنان به امامت حاج آقا موسوی در مسجد امام جعفر صادق (ع) فرودگاه  برگزار گردید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد