خبر خبر

جلسه بررسي وضعيت ترمينال در حال احداث با حضور دکتر باقريان معاون محترم عمليات فرودگاهي و سرپرست محترم اداره کل بهسازي
جلسه بررسي وضعيت ترمينال در حال احداث فرودگاه لامرد و چگونگي ادامه تکميل آن با حضور دکتر باقريان معاون محترم عمليات فرودگاهي و سرپرست محترم اداره کل بهسازي و توسعه فرودگاه ها، مشاورين و پيمانکار پروژه
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد