خبر خبر

بازدید ناظر عالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از پروژه در دست ساخت ترمینال پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه لامرد و بررسی وضعیت پیشرفت پروژه
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد