خبر خبر

عضویت اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران در فدراسیون جهانیIFATSEA

براساس سند شماره  9172 سازمان هواپیمائی کشوری بین المللی (ایکائو) که استانداردهای آموزشی مربوط به پرسنل تأمین کننده ایمنی تجهیزات الکترونیک در ترافیک هوائی را بیان می کند لزوم ATSEP  مطرح می شود.

به عبارتی دیگر ATSEP  به متخصصین رشته الکترونیک اطلاق می شود که عهده دار نصب و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های الکترونیکی زمینی مورد استفاده برای برقراری سرویس ناوبری هوائی و مدیریت ترافیک هوائی هستند.

اهمیت این شغل باعث شد که چندی پیش ATSEP  ایران نیز به عضویت IFATSEA یعنی فدراسیون بین المللی ایمنی ترافیک هوائی دربیاید این فدراسیون دارای اهداف زیر می باشد :

1-انجام وظیفه بعنوان یک نهاد بین المللی غیر سیاسی

2-سعی در افزایش ایمنی و کارائی و به روزرسانی مقررات مربوط در ناوبری هوائی

3-مشارکت فعالانه و ارائه راهکارهای  مناسب جهت تامین بهبود سیستم های الکترونیکی برای رسیدن به ارتقای سطح ایمنی مورد نیاز در جریان ترافیک هوائی

4-به روز رسانی دانش روز در میان جامعه متخصصین  ATSEP  در سطح بین المللی

5- هماهنگی و تعامل با دیگر مجامع انسانی

IFATSEA  روز  12 نوامبر را بعنوان روز جهانی  ATSEP  پرسنل تأمین کننده ایمنی در ترافیک هوائی به وسیله تجهیزات الکترونیکی زمینی تعیین نموده است.

به کلیه همکاران الکترونیک سراسر کشور بخصوص متخصصین الکترونیک فرودگاه لامرد تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی موفقیت این دسته از عزیزان داریم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد