خبر خبر

وارسي پروازي سامانه‌هاي كمك‌ناوبري فرودگاه لامرد
براساس برنامه‌ريزي‌هاي اداره‌كل ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاه‌هاي كشور، سامانه كمك ناوبري VOR/DME فرودگاه لامرد مورد وارسي پروازي قرار گرفت.
براساس برنامه‌ريزي‌هاي اداره‌كل ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاه‌هاي كشور، سامانه كمك ناوبري VOR/DME فرودگاه لامرد مورد وارسي پروازي قرار گرفت.

به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه لامرد؛‌ در اين عمليات كه براساس استانداردهاي ايكائو به‌طور برنامه‌یی هر شش ماه يكبار صورت مي‌گيرد، تجهيزات ناوبري اين فرودگاه فلايت چك شد.

 قبل از این سامانه‌هاي ناوبري ILS/DME و D.VOR/DME موجود در فرودگاه‌هاي عسلويه و شيراز نيز در اين ماه مورد وارسي پروازي قرار گرفت و مجوز استمرار بهره‌برداري عملیاتی از اين  سامانه‌ها توسط پروازها صادر شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط