سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

اختصاص خودروي روشنايي باند به فرودگاه بين المللي لامرد

به گزارش روابط عمومي فرودگاه لامرد، به منظور تقويت توان عملياتي فرودگاه و ارتقاء ايمني روشنايي در سطوح پروازي، تعمير و نگهداري سيستم روشنايي باند فرودگاه ، باهمکاري اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي يک دستگاه خودرو روشنايي باند به فرودگاه لامرد اختصاص يافت.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

تشکيل جلسه کميته تسهيلات نوروزي فرودگاه لامرد

با هدف ارائه خدمات مطلوب به مسافران جلسه کميته تسهيلات نوروزي فرودگاه لامرد برگزار گرديد.
۸ اسفند ۱۳۹۷

تمرين کامل دوسالانه طرح اضطراري فرودگاه لامرد برگزار شد

تمرين کامل دوسالانه طرح اضطراري با رويکرد حفظ و ارتقاي آمادگي در مواقع بحراني در فرودگاه بين المللي لامرد با موفقيت برگزار گرديد.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

جلسه هماهنگي و تمرين دورميزي طرح اضطراري دو سالانه فرودگاه بين المللي لامرد

جلسه هماهنگي و تمرين دورميزي طرح اضطراري دو سالانه فرودگاه بين المللي لامرد به منظور هماهنگي و ايجاد آمادگي کليه ارگانها و سازمانهاي شرکت کننده برگزار شد.