سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری

News
2019-03-19

اختصاص خودروي روشنايي باند به فرودگاه بين المللي لامرد

به گزارش روابط عمومي فرودگاه لامرد، به منظور تقويت توان عملياتي فرودگاه و ارتقاء ايمني روشنايي در سطوح پروازي، تعمير و نگهداري سيستم روشنايي باند فرودگاه ، باهمکاري اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي يک دستگاه خودرو روشنايي باند به فرودگاه لامرد اختصاص يافت.
2019-03-06

تشکيل جلسه کميته تسهيلات نوروزي فرودگاه لامرد

با هدف ارائه خدمات مطلوب به مسافران جلسه کميته تسهيلات نوروزي فرودگاه لامرد برگزار گرديد.
2019-02-27

تمرين کامل دوسالانه طرح اضطراري فرودگاه لامرد برگزار شد

تمرين کامل دوسالانه طرح اضطراري با رويکرد حفظ و ارتقاي آمادگي در مواقع بحراني در فرودگاه بين المللي لامرد با موفقيت برگزار گرديد.
2019-02-13

جلسه هماهنگي و تمرين دورميزي طرح اضطراري دو سالانه فرودگاه بين المللي لامرد

جلسه هماهنگي و تمرين دورميزي طرح اضطراري دو سالانه فرودگاه بين المللي لامرد به منظور هماهنگي و ايجاد آمادگي کليه ارگانها و سازمانهاي شرکت کننده برگزار شد.