روزهای هفته

نوع هواپیما

نام شرکت

مسیر پرواز

 

شماره پرواز ورودی

شماره پرواز خروجی

ساعت ورود

ساعت خروج

ملاحضات

 

 

یکشنبه

ایران ایر

ATR 76

دبی-لامرد-دبی

3514

3515

10:55

12:25

-

 

ایران ایر

ATR 76

شیراز-لامرد-شیراز

3476

3477

09:45

10:20

-

سپهران

B 737

تهران -لامرد-تهران

4336

4337

13:30

14:20

از بهمن ماه (اطلاع رسانی خواهد شد)

 

دوشنبه

کارون

F 100

سیری - لامرد-بندرعباس

2559

2560

09:00

09:30

-

 

سه شنبه

ایران ایر

ATR 76

شیراز-لامرد-شیراز

3476

3477

09:45

10:15

-

ماهان

BAE/RJ85

تهران-لامرد-تهران

1001

1002

13:30

14:20

-

پنج شنبه

ایران ایر

ATR 76

دوحه-لامرد-دوحه

678

679

12:00

12:45

بعد از بازگشایی مرز توسط دولت قطر

جمعه

ماهان

BAE/RJ85

تهران -لامرد-تهران

1001

1002

13:30

14:20

-